سیاست توسعه منطقه‌ای نوآوری در اتحادیه اروپا

نویسنده

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

ضرورت توسعه فناوری و نوآوری منطقه‌ای به عنوان یک اصل در توسعه مناطق کشور مورد پذیرش همگان است و با در نظر گرفتن توجه بیش از پیش سیاست‌گذاران و مسئولان کشور به مباحث توسعه منطقه‌ای، درک صحیح از حدود و زوایای این مفهوم ضرورت دارد تا بر اساس آن بتوان به تحلیل‌ها و پیشنهادهای سیاستی مناسب پرداخت. سیاست‌های نوآوری منطقه‌ای از منظر گذار تاریخی و ابزارهای مورد استفاده، در چهار نسل (مرحله) متوالی ظهور یافتند. همزمان با نسل سوم سیاست‌های منطقه‌ای نوآوری و متناسب با مبانی نظری نظام نوآوری منطقه‌ای، در اتحادیه اروپا، استراتژی‌هایی مانند «برنامه فناوری منطقه‌ای»1 (که بعدها تحت عنوان استراتژی نوآوری منطقه‌ای2 شناخته شد)، «استراتژی‌ها و زیرساخت‌های انتقال فناوری و نوآوری منطقه‌ای»3، «پروژه انتقال فناوری»4 و «سیاست توسعه پژوهش و فناوری»5 ایجاد شدند. آخرین نسخه این استراتژی‌ها تخصصی‌سازی هوشمند نام گرفته است. در این استراتژی با تکیه بر قابلیت‌های منطقه، به دنبال تقویت مزیت‌های رقابتی منطقه، همچنین کشف کارآفرینی‌های نوظهور در وسعت بین‌المللی است. استراتژی‌های پژوهش و نوآوری با هدف تخصصی‌سازی هوشمند6، استراتژی‌های ملی یا منطقه‌ای نوآوری است که اولویت‌ها را به منظور ساخت مزیت رقابتی از طریق توسعه و تطبیق پژوهش و نوآوری در راستای نیازهای کسب‌وکار برای استفاده از ‌فرصت‌های در حال ظهور و توسعه بازار به شیوه‌ای منسجم مشخص می‌کند، که در این صورت از تکرار و تلاش‌های جداگانه اجتناب می‌شود. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن مفهوم‌شناسی این استراتژی، زمینه سیاستی مورد نظر و همچنین ابعاد و مراحل آن تشریح شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

European Union Regional Development Policy

نویسنده [English]

  • Younes Mohammadi
Researcher of National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
چکیده [English]

Regional technology and innovation development is one of the key factors in regional development in countries worldwide. Moreover, the increasing attention of policymakers to the topics related to regional innovation development, technology and innovation development in provinces increases the necessity of understanding different aspects of this concept and its conceptual framework so that policy actors are able to analyze and give policy advice. In line with the third generation of regional innovation policies and the theoretical foundations of the regional innovation system, in the EU, strategies such as the Regional Technology Program (later known as the Regional Innovation Strategy), "Regional Technology and Innovation Transfer Strategies and Infrastructures", "Technology Transfer Project" and "Research and Technology Development Policy" were applied. Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3) is the last version of regional innovation strategies presented by EU. This strategy is considered as an integrated and place-based agendas leading to economic transformation by making research and innovation more consistent with local strengths and competitive advantages. In this paper, while trying to conceptualize this strategy, the policy context as well as its dimensions and stages will be outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Specialisation
  • Research and Innovation Strategies
  • RIS3
     Foray, D., Goddard, J. Beldarrain, X., Landabaso, M. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3). 2012.
[2]  Zabala-Iturriagagoitia, J. M. Benchmaking Regional Innovation Systems: The relevance of efficiency to their performance. PhD dissertation, Valencia. 2008.
[3]  Mohammadi, Y, BagheriMoghaddam (Persian) Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations, National Research Institute for Science Policy. 2018.
[4]        Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth