استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه استعاره ابزاری است که عموماً در زبان‌شناسی کاربرد دارد، این مفهوم مورد توجه محققان زیادی در راستای شناخت ابعاد و پیچیدگی‌های پدیده‌های جدید بر اساس ایجاد تناظر با معادل‌هایِ طبیعی موجود، به ویژه طی سه دهه گذشته در حوزه مطالعات نوآوری ، قرارگرفته است. از طرفی استعارۀ رایج برای تبیین فرایند نوآوری که همان نظام نوآوری است، در توصیف و تحلیل پدیده نوآوری دارای کاستی‌هایی بوده که همان کاستی‌ها در استعاره نظام ملی نوآوری هم وجود داشته است. از این رو در این مقاله، ضمن توضیح این کاستی‌ها، و در تکمیل استعاره جدیدتر اکوسیستم (بوم‌سازگان) نوآوری، استعاره جدیدی تحت عنوان «بیوم نوآوری» جهت پاسخ به ضعف‌های رویکرد نظام‌مند به نوآوری (نظام نوآوری) معرفی می‌شود. بنابراین استراتژی اصلی این پژوهش، استعاره‌پردازی است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که تمامی اصول هشتگانه اعتبارسنجی استعاره در بیوم نوآوری مورد تأئید است. بنابراین می‌توان گفت که بیوم ملی نوآوری می‌تواند چارچوبی مؤثر برای تحلیل فرایند نوآوری در سطح ملی و متعاقباً مبنایی جهت استخراج دلالت‌های سیاستیِ مناسب برای فضای نوآوری کشورها باشد. این استعاره جدید، مشکلات اساسی نظریه نظام ملی نوآوری نظیر تاکید بیش از اندازه بر مرز نظام و نقش دولت، غفلت از ابعاد زیست‌محیطی، و بی توجهی به مفاهیم همکاری، هم‌سازگاری و هم‌تکاملی در فضای نوآوری کشورها را تا حد زیادی برطرف می‌کند و علاوه بر این، روی چند اکوسیستمی بودن فضای نوآوری هر کشور به دلیل تنوع بخش‌ها و فناوری‌های مختلف، تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The new metaphor of IB versus NIS

نویسندگان [English]

  • negin taghizadeh 1
  • seyed sepehr ghazinoori 2
  • bita tabrizian 3
1 fbfd
2 m
3 rode
چکیده [English]

Contrary to popular belief that metaphor is commonly used in linguistics, this concept has attracted the attention of many researchers in order to understand the dimensions and complexities of new phenomena based on their correspondence with existing one. This approach has received a lot of attention in the field of innovation studies in the last three decades. On the other hand, the common metaphor for explaining the process of innovation, which is the system of innovation, in describing and analyzing the innovation phenomenon has shortcomings that the same shortcomings existed in the metaphor of the national innovation system. Therefore, in this paper, while explaining these shortcomings, and in completing the newer metaphor of the innovation ecosystem, a new metaphor to respond to the weaknesses of the systematic approach to innovation (innovation system) is introduced. Therefore, the main strategy of this research is metaphor analysis. The analytical results of the research show that all eight principles of metaphor validation in the IB are confirmed. Therefore, it can be said that the IB can be an effective framework for analyzing the innovation process and consequently a basis for extracting appropriate policy implications for the innovation space of countries. This new metaphor addresses the fundamental problems of national innovation system theory, such as overemphasis on the boundaries of the system and government intervention, neglect of environmental dimensions, and disregard for the concepts of co-operation, co-adaptation, and co-evolution in the innovation space of countries. It emphasizes the multi-ecosystem innovation space of each country due to the diversity of different sectors and technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor analysis
  • IB
  • NIS
  • Innovation Process