سیاست و گزارۀ سیاستی

سخن سردبیر

10.22034/rahyaft.2022.14023

چکیده

سیاست و گزارۀ سیاستی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics and political statement

چکیده [English]

Politics and political statementPolitics and political statement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • political statement