نویسنده = شعبان الهی
نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری

دوره 25، شماره 59، مهر 1394، صفحه 65-74

شعبان الهی؛ جلیل غریبی؛ علی اصغر انواری‌رستمی؛ مهدی مجیدپور


بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 22، شماره 51، تیر 1391

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی