کلیدواژه‌ها = کووید 19
بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-23

10.22034/rahyaft.2021.10412.1132

ناصر باقری مقدم؛ فائزه سادات اصفهانی؛ مصطفی زمانیان


آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 37-52

10.22034/rahyaft.2021.10337.1108

سحر ترابی زنوز؛ فاطمه قاسمی طابق؛ اعظم قرآنی؛ فائزه ابراهیمی صدر؛ مجید محمود علیلو؛ راضیه پاک


ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 53-62

10.22034/rahyaft.2020.13858

ناصر طالب بیدختی؛ محمد اسعدی تکمه داش؛ فاطمه رضایی توابع؛ مجید سرتاج