دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی برنامه های سیاستی توسعه و تقویت زیست بوم های نوآوری؛ یک اقدام پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/rahyaft.2023.11323.1380

مصطفی صفدری رنجبر


تحلیل انتقادی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/rahyaft.2023.11359.1391

مهدی علیپور حافظی