» شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری»

نویسنده

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

امروزه شهرنشین شدن بیش از نیمی از جمعیت جهان و همزمان با آن رشد فناوری و توسعه ارتباطات و افزایش تولید دانش و جریان‌های آن در سطح جهان و همچنین مطرح شدن دانش به عنوان نیروی محرکه نوین اقتصاد و کسب مزیت، اهمیت توجه به نقش دانش را در زندگی شهری آشکار می‌کند. شهر مکانی است که دانش در آن تبلور می‌یابد، طی فرایندهایی میان افراد جابه‌جا می‌شود، خود فرایندهایی را بازمی‌آفریند، در نهایت توسعه یافته و سیر تکاملی خود را در سطح جهان ادامه می‌دهد. از این رو تخصص‌هایی چون مدیریت دانش و اقتصاد دانش پایه از جمله زمینه‌هایی هستند که به مقوله‌هایی چون مدیریت دانش در سازمانی بزرگ و پیچیده چون «شهر دانش پایه» و توجه بیشتر به سرمایه‌های عقلانی به جای سرمایه‌های مادی در رشد اقتصادی می‌پردازند و نموداری از شهر آرمانی مورد نظر خود ارائه می‌دهند. در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس مطالعات اسنادی وسیع ویژگی‌های شهر دانش تبیین می‌شود و به این منظور ابتدا مفهوم دانش و خصوصیات مترتب بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به بررسی ویژگی‌های «شهر دانش» از دیدگاه‌های «مدیریت دانش»، «اقتصاد دانش پایه»، و «تجربیات شهروندان» پرداخته می‌شود. به این ترتیب از نقطه نظرات مختلف به راهبردهایی در برنامه‌ریزی و طراحی شهر دانش دست می‌یابیم که مبانی ایجاد اینچنین شهرهایی را فراهم می‌آورند. در نتیجه «شهر دانش پایه» شهری است که دارای جامعه‌ای باز و متکثر است و فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش در آن جا افتاده، اقتصاد آن به منابع دانشی و نوآوری و خلاقیت متکی است. شهر دارای کانون‌های نوآوری است و دسترسی فیزیکی همگانی مناسبی به این کانون‌ها را فراهم می‌آورد، زیرساخت‌های آن امکان دسترسی دائمی به اطلاعات را برای عموم به وجود می‌آورند، در نهایت از مدیریتی شفاف، دانش پایه، و مشارکتی بهره‌مند است، زیرا ایجاد چنین شهرهایی بر پایه خواست عمومی و مشارکت و تعاملات شهروندان محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations and Principles of Establishing "A Knowledge-Based City"

نویسنده [English]

  • Majedeh Pourrohani
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Today, the definite urbanization of the world's population and the advance of technology, development of communication and the increased production of knowledge and its related streams across the world, as well as introducing knowledge as the new stimulating force for economic drive and advantages are all indicative of the significance of the role that knowledge plays in the urban life. City is a place where knowledge takes shape, transfers between individuals through certain processes, recreates some processes itself, and eventually is developed and continues its process of evolution all over the world. Hence, the fields of knowledge management and knowledge-based economy address categories such as knowledge management in the large and complex organization of "the knowledge -based city" and focus more on the role of intellectual capital rather than physical capital in economic growth, and provide a chart of their desired utopia.
This study defines the features of a knowledge-based city through descriptive and content analysis method and on the basis of documentary studies. Therefore, first it investigates the concept of knowledge and its related features. Then, it deals with features of a "knowledge-based city" from the perspectives of "knowledge management", "knowledge- based economy", and "citizens' experiences". Finally, it provides strategies for planning and designing a knowledge-based city using different viewpoints, which will provide the necessary foundations for creating such cities. Thus, "a knowledge-based city" is a city with a tolerant and democratic community that has knowledge-sharing culture, innovative and knowledge-based economy, accessible innovation engines, good infrastructures and access to information networks, clear and participatory management, because it is realized on the basis of citizens' will and interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge City
  • Knowledge Management
  • Basic knowledge economy
  • Innovation