سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی

نویسندگان

-

چکیده

هدف اساسی این مقاله، تبیین ماهیت، پیدایش، رشد و توسعه سنجه‌های جایگزین، سازماندهی مجدد و ابزارهای اندازه‌گیری این سنجه‌ها و همچنین بررسی مزیت‌ها و ملاحظاتی است که در خصوص استفاده از این سنجه‌ها در ارزیابی‌های علمی وجود دارد. روش به‌کار گرفته در این مقاله، روش کتابخانه‌ای است. یافته‌ها بیانگر آن هستند که سنجه‌های جایگزین از سنجه‌های سطح مقاله مشتق و ریشه در برچسب اچ توییتر دارند. پژوهشگران مدل‌های متفاوتی برای سازماندهی مجدد این سنجه‌ها تعریف کرده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طبقه‌بندی برنمن و تامارو اشاره کرد. استفاده از سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های علمی با توجه به مزایایی همچون گستردگی و محبوبیت می‌تواند اثربخشی ارزیابی‌ها را به همراه داشته باشد، در حالی که ملاحظاتی همچون کیفیت و دستکاری داده‌ها همچنان وجود دارد. بر این اساس، رشد انتشارات الکترونیکی در بستر شبکه‌های اجتماعی موجب پیدایش نوع جدیدی از سنجه‌های ارزیابی علمی گردید. پژوهشگران معتقدند که با وجود مزایای متعدد این سنجه‌ها، هنوز چالش‌هایی متوجه آن‌ها است. از این‌رو از آن‌ها به عنوان مکمل سنجه‌های قدیمی یاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Altmetrics in Research Evaluations in Electronic Publishing

نویسنده [English]

  • Saeed Ebrahimi
-
چکیده [English]

Altmetrics in Research Evaluations in Electronic Publishing:The main purpose of this article is to explain nature, growth and development of the alternative measures, reorganization, measurement tools, and the advantages, limitations, and consideration of these metrics for evaluating research. The method used in this article is library research method. The findings shows that alternative measures are derived the article level metrics and originated from twitter hash tag. The researchers like Bornmann and Tamarrow proposed different models for reorganization of these metrics. The use of these metrics in research evaluation, respect to the advantages like extension and popularity can lead to the evaluation effectiveness, while some considerations such as data quality and data manipulation can lead to plenty of limitations. Accordingly, the growth of electronic publications is emerged in the context of social networks. Researchers believe that in spite of numerous benefits of this metrics still they have challenges. Thus they have mentioned as complementary to traditional measures.