سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

علم دیگر، زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چندین دانشمند نیست، بلکه کوششی آگاهانه و منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی و یا عملی نائل آید.چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها و ارزشهای اجتماعی پیوندی مستحکم می­زند. به همین دلیل است که امروز در بیشتر کشورها، سازمانهایی ویژه به کار علم مشغول اند؛ سازمانهایی که علاوه برسیاستگذاری علم و پژوهش و آموزش ،تولید و انتقال آن را نیز برعهده دارند.
برای سنجش میزان اهمیت­بخشی به علم و مسایل علمی شاخص­ها و ابزارهایی وجود دارد که شاید مهم­ترین آنها مجلات علمی باشد. امروزه کمیت و کیفیت مجلات علمی منتشر شده به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و اعتبار علمی هر کشوری محسوب می­شود. مجلات علمی از ابزارهای مهم ارتباطی میان مجامع علمی و محققین با بخش­های تحقیقاتی و حوزه صنعت و تولید می باشند­. ارتباط تنگاتنگ مجلات علمی با نهاد دانشگاه­، پژوهش و صنعت سبب می­شود مجلات علمی به  طرح مباحث کلان توسعه یافته بپردازند.امروزه،  در کنار پیشرفت­های شتابان علم و فناوری شاهد انتشار انبوه نشریات علمی هستیم.
نظر به اهداف متعالی رهیافت از جمله اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و ارائه تازه‌ترین تحولات در آنها و ایجاد هماهنگی در پژوهش‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش‌ها و تقویت آنها؛ هیئت تحریریه رهیافت درصدد انتشار مقالات اصیل است تا رهیافت را به جایگاه واقعی خود نزدیک کند.
انتشار مقالات مروری نظام­مند که با یک پرسش متمرکز  آغاز و بر استفاده از تجزیه و تحلیل شواهد معتبر ، ارزیابی نقادانه و پاسخگویی به حل مساله به ویژه مسائل بومی در حوزه علم، فناوری و نوآوری تمرکز دارد در اولویت نشریه قرار دارد.
در این نشریه تصمیم داریم تا در کنار علم و موضوعات علمی نگرشی جدید به دنیایی داشته باشیم که علم و عشق در کنار هم قرار می گیرند . عشق به خدا و همنوعان و سایر موجودات ، یکی از ابزارهایی است که عزم ما را در رسیدن به تمام خوبی هایی که علم میانبری خواهد بود بر دستیابی بر آنها ، را در خود و جامعه تقویت کنیم  بدون این عشق ، علم طبل میان تهی و سنج پر هیاهویی خواهد بود که بشریت را در اوجی از حسرت ای کاش ها باقی خواهد گذاشت .
امید است با دریافت مقاله های اصیل علمی که نویسنده با عشق به بهبود جامعه آنها را به رشته تحریر درآورده و چاپ آنها در فصلنامه رهیافت، رویکردی نوین در عرصه علم، فناوری و نوآوری در کشور ارائه دهیم و تلاش امروز ما بتواند راهی برای  نزدیکی به  مرزهای دانش فراهم آورد و آیندگان از خرمن آن بهره مند شوند.
 
اکرم قدیمی
سردبیر فصلنامه رهیافت

عنوان مقاله [English]

sokhan sardabir

نویسنده [English]

  • Akram Ghadimi
Associate Professor at National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
1.قدیمی، اکرم ، سخن سردبیر ،1398: رهیافت