تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله شناسایی و معرفی پژوهش‌های انجام شده در زمینه همکاری علمی در ایران به لحاظ تیپ‌شناسی نویسندگان و روش تحقیق به کار رفته است.
روش انجام تحقیق و گردآوری داده‌ها: پژوهش حاضر با رویکرد فرا تحلیل انجام گرفته و داده‌ها نیز از مرور پژوهش‌های گذشته و جستجو در پنج پایگاه اطلاعاتی گردآوری شده است. نگاهی به 40 مقاله منتشر شده نشان می‌دهد که عمده‌ترین روش تحقیق (80 درصد) در مطالعات همکاری علمی در ایران از نوع علم سنجی و سپس تحقیقات پیمایشی است. به لحاظ تیپ‌شناسی، 60 درصد مقاله‌های منتشر شده تا کنون زیر نظر یک استاد  با همراهی یک دانشجو یا کارشناس صورت گرفته است. روند تولیدات مقاله‌ها از سال 79 تا 93 نیز سیر صعودی را نشان می‌دهد. از میان پایگاه‌های اطلاعاتی بررسی شده، پایگاه مگیران (بانک اطلاعات نشریات کشور) 100 درصد مقاله‌ها این موضوع را پوشش می‌داد و بیشترین جامعیت را نسبت به چهار پایگاه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی، پایگاه نورمگز وکتابخانه ملی ایران داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology and Research Methodology of Studies in Scientific Collaboration done in Iran

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galyani-Moghaddam 1
  • Esmat Momeni 1
  • Asghar Sattarzadeh 2
1 Dept. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN
2 Master Student in Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

To identify research methodology and authors' typology in the field of scientific collaboration.The study was conducted by using meta-analysis approach and review of previous published research. Considering 40 published papers, show that the main research methodology (80%) was survey. In terms of typology, 60% of articles were published under the supervision of a teacher or expert accompanying by a student. The number of articles was increased in the duration of the study from beginning till the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific collaboration
  • research methodology
  • authors' typology
  • Iranian authors
      [1] طالبی، م. (1387). "سیمای همکاری علمی مراکز تحقیقاتی داخل کشور با هم و با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور از دریچه  SCI". رهیافت، 21، صص 1-12.
[2] رحیمی، م. فتاحی، ر. (1386). "همکاری علم و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک". مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 18 (3)، صص 235-238 .
[3] سهیلی، ف. عصاره، ف. (1392). "بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم‌نویسندگی مجله‌های علم اطلاعات". پژوهشنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 29 (2)، صص 351-372 .  
[4] حری، ع. (1372) مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی: تحلیل استنادی، تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور.
[5] Bukvova, H. (2010). “Studying Research Collaboration: A Literature Review” Sprouts:Working Papers on Information Systems, 10(3). http://sprouts.aisnet.org/10-3
[6]   Bozeman, B., and Corley, E. (2004, May). “Scientists’ collaboration strategies: implications for scientific and technical human capital” Research Policy, 33 (4), pp. 599-616.
[7]  Price, D. S., and Gursey, S. (1975). “Studies in scientometrics i: Transience and continuance in scientific authorship” Ciencia da Informacao, 4 (1). Available from http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/1611
[8]  Braun, T., Glanzel, W., and Schubert, A. (2001, July 1). “Publication and cooperation patterns of the authors of neuroscience journals” Scientometrics, 51 (3), pp. 499-510.
[9]  Laudel, G. (2001). “Collaboration, creativity and rewards: why and how scientists collaborate?” International Journal of Technology Management, 22 (7/8), pp. 762-781.
[10]  Laudel, G. (2002, April). “What do we measure by co-authorships?” Research Evaluation,11 (1), pp. 3-15.
[11] مشیری، م. (1374). فرهنگ زبان فارسی: الفبایی- قیاسی، تهران: سروش.
[12] اسدی، م. ثقفی، س. (1391). "بررسی میزان هم‌تألیفی پژوهشگران در حوزه فنی و مهندسی در سال‌های 1990 تا  2010".  آموزش مهندسی ایران، 55 ، صص 111-134 .
 [13] Bozeman, B., Fay, D., and Slade, C.P. (2013). “Research collaboration in universities and academic entrepreneurship: the-state-of-the-art” The Journal of Technology Transfer (2013) 38, pp.1–67.