نقش ارتباطات علمی بین‌المللی در مرجعیت علمی دانشگاه‌های ایران و راهکارهای ارتقای آن

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استادیار علم و اطلاعات و دانش شناسی،موسسه استنادی و پایش علم و فناوری علوم جهان اسلام ISC، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش به ‌دنبال 1) سنجش سرعت رشد ارتباطات علمی کشور و تأثیر آن بر مرجعیت علمی آن در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا، 2) ترسیم وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با تولید علم بالاتر کشور در همین زمینه و 3) ارائة راهکارهایی برای اثرگذارتر کردن پژوهش‌ها با مشارکت بین‌المللی است. در دنیا سهم مقالات با مشارکت بین‌المللی با سرعت نسبتاً بالائی در حال توسعه است که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند این دسته از مقالات به ‌طور متوسط استناد بالاتری نسبت به دیگر مقالات دریافت می‌کنند، اما این قاعده برای همة مقالات عمومیت ندارد. یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اثرگذاری استنادی مقالات ترکیب گروه‌های پژوهشی است.
از روش علم‌سنجی استفاده شد. داده‌های مدارک بین‌المللی ایران و دنیا در 15 سال اخیر از پایگاه‌های این سایت و وب‌آو‌ساینس شرکت کلاریویت آنالیتیکس مبنای تحلیل‌ها در پژوهش حاضر قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان داد که سرعت رشد ارتباطات علمی هرچند در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است، اما همچنان با رشد علمی کشور همگام نشده است. به‌رغم اینکه مقالات با مشارکت بین‌المللی نقش مهمی در مرجعیت علمی ایران داشته‌اند، اما اثرگذاری مقالات با مشارکت بین‌المللی در مقایسه با دیگر قدرت‌های علمی برتر دنیا نیاز به بهبود دارد. توجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به توسعة تعاملات بین‌المللی هم‌زمان با افزایش اثرگذاری پژوهش‌ها در افزایش مرجعیت علمی آن‌ها تأثیر به‌سزایی دارد. گروهی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در کشور در توسعة همکاری‌های علمی موفق‌تر بوده‌اند، اما از ظرفیت‌های همکاری علمی در راستای مرجعیت علمی به ‌صورت کامل استفاده نکرده‌اند. درجة اثرگذاری همکاران، میزان بهره‌وری و تعداد مقالات با مشارکت بین‌المللی آنها عوامل مهمی هستند که بر افزایش مرجعیت علمی مقالات حاصل مشارکت‌های بین‌المللی مؤثرند.
برای ارتقای سطح مرجعیت علمی در کشور لازم است نگاهی راهبردی به انتخاب همکاران داشته باشیم. گروه‌های پژوهشی که از پژوهشگرانی با درجة اثرگذاری استنادی بالاتر، میزان بهره‌وری و مشارکت‌های بین‌المللی بیشتری تشکیل شده باشند بر تعداد استنادهای دریافتی پژوهش منتج از همکاری اثر چشمگیری دارند، بنابراین تغییر در آئین‌نامه‌هایی که به حمایت از مشارکت‌های بین‌المللی می‌پردازند، آگاهی دادن به سیاست‌گذاران و پژوهشگران نسبت به تأثیر انتخاب همکاران در مرجعیت پژوهش و به‌کارگیری ابزارهای همتایاب به بهره‌گیری بیشتر از مشارکت‌های بین‌المللی در راستای ارتقای مرجعیت علمی خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of international scientific collabortaion on the citation impact of Iranian universities and ways to enhance it

نویسنده [English]

  • ali gazni
Aaaistant Professor Information and knowledge Science,Islamic World Science & Technology Monitoring and Citation Institute (ISC),Shiraz.Iran
چکیده [English]

This research aims to 1) assess the rate of growth of a country's international scientific collaborations and its impact on its scientific impact compared to other countries in the world, 2) depict the status of universities and research centers with higher scientific output in the country in this regard, and 3) provide strategies for making research with international collaboration more effective.
Globally, the share of internationally collaborative articles is growing at a relatively high pace, and Iran is no exception to this trend. Although this category of articles, on average, receives higher citations compared to other articles, this rule does not apply universally. One of the effective factors in increasing the citation impact of articles is the composition of the research team.
Scientometric methods were employed. Data from international documents from Iran and the world over the past 15 years were analyzed based on the databases of InCites and Web of Science from Clarivate Analytics.
The research findings indicated that the rate of growth of international scientific collaborations, while accelerating in recent years, has not yet kept pace with the country's scientific development. Although internationally collaborative articles have played a key role in Iran's scientific imapct, the impact of internationally collaborative articles needs improvement compared to other leading scientific powers worldwide. The attention of universities and research centers to the development of international interactions significantly affects the increase in their scientific impact. Some universities and research centers in the country have been more successful in developing internationally scientific collaborations, but they have not fully utilized the capacity of scientific collaboration for scientific impact purposes. The impact level of collaborators, the level of productivity, and the number of internationally collaborative articles are key factors that effectively increase the scientific impact of articles resulting from international collaborations.
To elevate the level of scientific impact in the country, it is necessary to take a strategic approach to the selection of collaborators. Research groups composed of researchers with a higher citation impact, higher productivity, and greater international collaboration have a significant effect on the number of citations received by research resulting from effective collaboration. Therefore, changes in regulations that support international collaborations, raising awareness among policymakers and researchers regarding the impact of selecting collaborators on research impact, and the deployment of matching tools will lead to a greater utilization of international collaborations for the advancement of scientific impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Scientific Collaboration
  • Scientific Impact
  • Scientific Authority
  • Collaborator Finder
  • Scientific Production
  • Iran
Adams, J. (2012). The rise of research networks. Nature, 490 (7420), 335-336.
AlShebli, B., Makovi, K., & Rahwan, T. The association between early career informal mentorship in academic collaborations and junior author performance. Nature Communications. 2020; 11: 5855.
Azadi, G. (2023). Leadership Roadmap in Science, Technology and Innovation Based on Iran Policy. Popularization of Science, (), -. doi: 10.22034/popsci.2023.347119.1205 (Persian).
Brito, A. C., Silva, F. N., & Amancio, D. R. (2023). Analyzing the influence of prolific collaborations on authors productivity and visibility. Scientometrics, 128 (4), 2471-2487.
Corley, E. A., Boardman, P. C., & Bozeman, B. (2006). Design and the management of multi-institutional research collaborations: Theoretical implications from two case studies. Research policy, 35 (7), 975-993.
Didegah, F., & Thelwall, M. (2013). Determinants of research citation impact in nanoscience and nanotechnology. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64 (5), 1055-1064.
Erfan Manesh, Mohammad Amin (2017). The Impact of International Research Collaborations on the Quality of Scientific Productions in Tehran University of Medical Sciences. Health Management, 20, (69), 42-56. (Persian)
Gazni, A., & Didegah, F. (2011). Investigating different types of research collaboration and citation impact: a case study of Harvard University's publications. Scientometrics, 87 (2), 251-265.
Gazni, A., & Thelwall, M. (2014). The long-term influence of collaboration on citation patterns. Research Evaluation, 23 (3), 261-271.
Gazni, A., & Thelwall, M. (2016). The citation impact of collaboration between top institutions: A temporal analysis. Research Evaluation, 25 (2), 219-229.
Gazni, A., Larivière, V., & Didegah, F. (2016). The effect of collaborators on institutions’ scientific impact. Scientometrics, 109, 1209-1230.
Gazni, A., Sugimoto, C. R., & Didegah, F. (2012). Mapping world scientific collaboration: Authors, institutions, and countries. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63 (2), 323-335.
Ghadimi, Akram. (2017). The Function of Science and Technology Diplomacy in the Islamic Republic of Iran and the United States. Politics Quarterly, 47 (1), 139-157. (Persian)
Ghasemi Nik, Zahra (2015). Scientific Participation in the Publications of Iranian Researchers, the World, and One Hundred Top International Universities. Raha Yafte Journal, 59, 17-32. (Persian)
Glänzel, W. (2001). National characteristics in international scientific co-authorship relations. Scientometrics, 51 (1), 69-115.
Guerrero Bote, V.P., Olmeda-Gómez, C. and de Moya-Anegón, F. (2013), Quantifying the benefits of international scientific collaboration. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64: 392-404.
Katz, J. S., & Hicks, D. (1997). How much is a collaboration worth? A calibrated bibliometric model. Scientometrics, 40, 541-554.
Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration?. Research policy, 26 (1), 1-18.
Koolai, Elaheh, & Azizi, Hamid Reza. (2017). Iranian Scientific Diplomacy in Relations with Georgia. Politics Quarterly, 47 (4), 1045-1064. (Persian)
Lancho-Barrantes, B. S., Guerrero-Bote, V. P., & de Moya-Anegón, F. (2013). Citation increments between collaborating countries. Scientometrics, 94, 817-831.
Larivière, V., Gingras, Y., Sugimoto, C. R., & Tsou, A. (2015). Team size matters: Collaboration and scientific impact since 1900. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66 (7), 1323-1332.
Lawani, S. (1986). Some bibliometric correlates of quality in scientific research. Scientometrics, 9 (1-2), 13-25.
Li, W., Aste, T., Caccioli, F., & Livan, G. (2019). Early coauthorship with top scientists predicts success in academic careers. Nature communications, 10 (1), 5170.
Li, W., Zhang, S., Zheng, Z., Cranmer, S. J., & Clauset, A. (2022). Untangling the network effects of productivity and prominence among scientists. Nature communications, 13 (1), 4907.
Lu, C., Zhang, C., Xiao, C., & Ding, Y. (2022). Contributorship in scientific collaborations: The perspective of contribution-based byline orders. Information Processing & Management, 59 (3), 102944.
Narin, F., Stevens, K., & Whitlow, E. S. (1991). Scientific co-operation in Europe and the citation of multinationally authored papers. Scientometrics, 21, 313-323.
Nomaler, Ö., Frenken, K., & Heimeriks, G. (2013). Do more distant collaborations have more citation impact?. Journal of Informetrics, 7 (4), 966-971.
Sadat Mohseni, Hadi (2017). Pathology of International Scientific Collaborations in Higher Education in Iran. Journal of Social and Cultural Strategy, (22), 259-281. (Persian)
Shih, T., & Forsberg, E. (2023). Origins, motives, and challenges in Western–Chinese research collaborations amid recent geopolitical tensions: findings from Swedish–Chinese research collaborations. Higher Education, 85 (3), 651-667.
Sooryamoorthy, R. (2009). Do types of collaboration change citation? Collaboration and citation patterns of South African science publications. Scientometrics, 81, 177-193.
Sud, P., & Thelwall, M. (2016). Not all international collaboration is beneficial: The M endeley readership and citation impact of biochemical research collaboration. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67 (8), 1849-1857.
Vieira, E. S. (2023). The influence of research collaboration on citation impact: the countries in the European Innovation Scoreboard. Scientometrics, 1-25.
Wang, L., Thijs, B., & Glänzel, W. (2015). Characteristics of international collaboration in sport sciences publications and its influence on citation impact. Scientometrics, 105, 843-862.
Xie, Q., Zhang, X., Kim, G., & Song, M. (2022). Exploring the influence of coauthorship with top scientists on researchers’ affiliation, research topic, productivity, and impact. Journal of Informetrics, 16 (3), 101314.
Xu, H., Bu, Y., Liu, M., Zhang, C., Sun, M., Zhang, Y., ... & Ding, Y. (2022). Team power dynamics and team impact: New perspectives on scientific collaboration using career age as a proxy for team power. Journal of the Association for Information Science and Technology, 73 (10), 1489-1505.
Zeng, A., Fan, Y., Di, Z., Wang, Y., & Havlin, S. (2022). Impactful scientists have higher tendency to involve collaborators in new topics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119 (33), e2207436119.