نویسنده = سپهر قاضی نوری
مقایسه بنیان ‏های نظری گفتمان ‏های نوآوری نظام‏ مند و تحول ‏آفرین

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-22

10.22034/rahyaft.2023.11212.1338

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ علی شایان


مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

10.22034/rahyaft.2021.10589.1179

سمیرا ندیر خانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سپهر قاضی نوری