کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
تعداد مقالات: 5
4. آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها

دوره 15، شماره 36، زمستان 1384

حجت الله مرادی پور


5. انجمن ماکس پلانک

دوره 15، شماره 36، زمستان 1384

ابراهیم ابوذری لطف؛ مرضیه ابوذری لطف