کلیدواژه‌ها = استناد
جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی

دوره 19، شماره 44، دی 1388

محمد حسن زاده؛ سولماز بقایی


قدرت علمی اوپک

دوره 17، شماره 40، تیر 1386

جعفر مهراد؛ علی گزنی