نویسنده = غلامعلی منتظر
مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری

دوره 27، شماره 68، دی 1396، صفحه 25-42

وحید خطیبی؛ عباس کرامتی؛ غلامعلی منتظر


تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس

دوره 21، شماره 48، فروردین 1390

غلامعلی منتظر؛ وحید خطیبی


تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس

دوره 20، شماره 46، فروردین 1389

غلامعلی منتظر؛ وحید خطیبی


فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن

دوره 17، شماره 39، فروردین 1386

محمد عنایت تبار؛ غلامعلی منتظر