نویسنده = فریده عصاره
سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 69-82

حمید احمدی؛ فریده عصاره


روشها و کاربردهای اطلاع سنجی

دوره 11، شماره 25، شهریور 1380

فریده عصاره