دوره و شماره: دوره 25، شماره 59، مهر 1394 
تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری

صفحه 51-64

ثریا ذوالفقاری؛ فرامرز سهیلی؛ محمد توکلی‌زاده‌راوری؛ احمد میرزایی


نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری

صفحه 65-74

شعبان الهی؛ جلیل غریبی؛ علی اصغر انواری‌رستمی؛ مهدی مجیدپور


آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟

صفحه 89-99

سیده حوری رضوی؛ حمیده نقاده؛ فریبا عدلی