نویسنده = علی اکبر صبوری
تعداد مقالات: 10
تحلیل روابط بین ویژگی‌های مقاله‌های نویسندگان یک درصد برتر ایرانی با تأثیر استنادی و اجتماعی آنها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/rahyaft.2022.11091.1316

ندا طهمورثی؛ علیرضا نوروزی؛ علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2008

دوره 18، شماره 43، مهر 1387

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2007

دوره 17، شماره 41، آبان 1386

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2006

دوره 16، شماره 38، تیر 1385

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2005

دوره 16، شماره 37، فروردین 1385

علی اکبر صبوری؛ نجمه پورساسان


تولید علم ایران در سال 2004

دوره 14، شماره 34، بهمن 1383

علی اکبر صبوری


رشد علمی در کره جنوبی

دوره 14، شماره 32، اردیبهشت 1383

علی اکبر صبوری


مروری بر تولید علم در سال 2003

دوره 13، شماره 31، دی 1382

علی اکبر صبوری