کلیدواژه‌ها = فناوری
تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان

دوره 28، شماره 70، تیر 1397، صفحه 37-50

مهدی نصر اصفهانی؛ مهربان هادی پیکانی


نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری

دوره 27، شماره 65، فروردین 1396

علی نصر؛ حجت اله حاجی حسینی


بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری

دوره 26، شماره 62، تیر 1395، صفحه 1-33

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی

دوره 22، شماره 52، دی 1391

مهدی فاتح راد؛ فاطمه منصوریان؛ فاطمه حقیرالسادات


عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

دوره 19، شماره 44، دی 1388

سید محسن معصوم زاده؛ محمد تقی انصاری