کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 12
9. ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران

دوره 18، شماره 42، بهار 1387

علی فرقانی؛ رضا انصاری


12. ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006

دوره 17، شماره 40، تابستان 1386

عبد الرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نور محمدی؛ اسماعیل وزیری؛ علی اعتمادی فرد