تعداد مقالات: 730

1. مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 1-16

طاهره میر عمادی


2. سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها

دوره 25، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 1-16

عفت نوروزی؛ سید حبیب الله طباطبائیان


3. پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته

دوره 26، شماره 61، بهار 1395، صفحه 1-8

حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ زهره حسن نژاد


4. بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری

دوره 26، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 1-33

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


5. جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران

دوره 27، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 1-12

ناصر علی عظیمی؛ سجاد برخورداری


7. بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم

دوره 27، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 1-12

علیرضا نوروزی؛ محمد فلاح؛ مرضیه ابراهیمی پور


9. نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی

دوره 28، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 1-20

محمد امین قانعی راد


10. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 1-1


11. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 1-1

اکرم قدیمی


12. سخن سردبیر

دوره 29، شماره 73، بهار 1398، صفحه 1-136


13. سخن سردبیر

دوره 29، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 1-1

اکرم قدیمی


15. سخن سردبیر مهمان

دوره 30، شماره 77، بهار 1399، صفحه 1-2

شیما مرادی


16. سخن سردبیر

دوره 30، شماره 78، تابستان 1399، صفحه 1-2

10.22034/rahyaft.2020.13834

اکرم قدیمی


17. سخن سردبیر

دوره 30، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 1-1

اکرم قدیمی


18. سخن سردبیر میهمان

دوره 30، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 1-1


19. مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی

دوره 31، شماره 81، بهار 1400، صفحه 1-19

10.22034/rahyaft.2021.10589.1179

سمیرا ندیر خانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سپهر قاضی نوری


21. طرح موانع توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370

عبدالمحمد کاظمی پور


23. برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرودسی مشهد

دوره 3، شماره 4، بهار 1372

اسماعیل آیتی؛ علی اکبر رزمی