کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
گونه‌شناسی رشته‌های دانشگاهی براساس اشتغال دانش‌آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

10.22034/rahyaft.2024.11445.1443

سید علی فاطمی خوراسگانی؛ مهدی فاطمی؛ سید مهدی حسینی داورانی؛ مهدی مهدی


ارائه مدل مفهومی تحقق مرجعیت علمی در حوزه آموزش عالی کشور

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 53-64

10.22034/rahyaft.2023.11451.1449

ناصر باقری مقدم؛ قاسم آزادی احمدآبادی؛ محسن خراسانی


تحقق مرجعیت علمی در بافتار نسل ان-اُم دانشگاهی

دوره 32، شماره 3، آبان 1401، صفحه 91-100

10.22034/rahyaft.2023.11413.1434

علی باقر طاهری نیا؛ مهدی نامداری پژمان


بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-41

10.22034/rahyaft.2021.10590.1177

امیر عسگری؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدصادق خیاطیان یزدی


آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

دوره 29، شماره 3، آذر 1398، صفحه 43-54

10.22034/rahyaft.2019.13789

داود قرونه؛ اکبر حیدری تاشه‌کبود؛ فاطمه ثنائی‌پور


مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

دوره 25، شماره 58، فروردین 1394

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی

دوره 25، شماره 58، فروردین 1394

محسن نظرزاده زارع؛ ابوالقاسم نادری