کلیدواژه‌ها = نوآوری
یادداشتی در دفاع از مدل خطی نوآوری

دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 107-132

10.22034/rahyaft.2020.13809

کیارش فرتاش؛ تئودیک هایراپتیان


بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

دوره 28، شماره 69، فروردین 1397، صفحه 81-96

حمید کاظمی؛ شهره نصری نصرآبادی


بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری

دوره 26، شماره 62، تیر 1395، صفحه 1-33

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 1-16

عفت نوروزی؛ سید حبیب الله طباطبائیان


تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت


نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 53-68

مهدی گودرزی؛ مهشید جهانی؛ ام البنین آقا خانی


» شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری»

دوره 24، شماره 56، فروردین 1393

ماجده پورروحانی


اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 18، شماره 43، مهر 1387

ناصرعلی عظیمی؛ سجاد برخورداری


دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب

دوره 15، شماره 35، فروردین 1384

ناهید شیخان؛ حجت الله رضا زاده


کارآفرینی، توسعه و اشتغال

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

زهرا استاد زاده