کلیدواژه‌ها = تولید علم
مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان

دوره 28، شماره 69، فروردین 1397، صفحه 65-80

محمدامین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ مرجان فروزنده شهرکی


بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم

دوره 27، شماره 68، دی 1396، صفحه 1-12

علیرضا نوروزی؛ محمد فلاح؛ مرضیه ابراهیمی پور


علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی

دوره 23، شماره 54، فروردین 1392

عبدالرضا نواح؛ علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی


تولید علم ایران در سال 2008

دوره 18، شماره 43، مهر 1387

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2007

دوره 17، شماره 41، آبان 1386

علی اکبر صبوری


ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006

دوره 17، شماره 40، تیر 1386

عبد الرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نور محمدی؛ اسماعیل وزیری؛ علی اعتمادی فرد


اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1386

محمد علی زلفی گل؛ مرتضی شیری؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام

دوره 16، شماره 38، تیر 1385

اکرم نیرنیا؛ سید احمد طباطبایی فر؛ علی اکبر موسوی موحدی


تولید علم ایران در سال 2006

دوره 16، شماره 38، تیر 1385

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2005

دوره 16، شماره 37، فروردین 1385

علی اکبر صبوری؛ نجمه پورساسان


احراز جایگاه نخست علمی در منطقه

دوره 15، شماره 35، فروردین 1384

میر فضل الله موسوی


تولید علم ایران در سال 2004

دوره 14، شماره 34، بهمن 1383

علی اکبر صبوری


از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش

دوره 14، شماره 33، مرداد 1383

محمد علی زلفی گل


رشد علمی در کره جنوبی

دوره 14، شماره 32، اردیبهشت 1383

علی اکبر صبوری


مروری بر تولید علم در سال 2003

دوره 13، شماره 31، دی 1382

علی اکبر صبوری